Om ROT-avdraget

Ett avdrag som gör det billigare att anlita kunniga hantverkare

Sedan ROT-avdraget infördes har det kommit att uppskattas av privatpersoner som vill minska arbetskostnaderna när de anlitar seriösa hantverkare. ROT står för renovation, om- och tillbyggnad och avdraget gäller vid arbeten utförda i eller i direkt anslutning till en bostad som du äger och bor i. Den årliga summan som du kan nyttja är för närvarande 50 000 kronor. Tack vare skattelättnaden kan arbetskostnaderna sänkas med 30 % när du anlitar oss för att montera säkerhetsdörrar till villa.

Du kan nyttja ROT vid byte till säkerhetsdörrar

ROT-avdraget gäller när du anlitar företag med F-skattesedel, något som vi som en seriös firma har. Under den tid vi varit verksamma har vi installerat säkerhetsdörrar åt en mängd nöjda kunder som nyttjat ROT. För att ta del av skattlättnaden ska du vara över 18 år och betala skatt i Sverige. Om du äger din bostad tillsammans med en annan person kan ni slå ihop era avdrag. Observera att avdraget endast gäller för själva monteringen av din säkerhets- eller branddörr.

Vi arbetar enligt fakturamodellen

En av grundidéerna med ROT-avdraget är att det ska vara enkelt att ta del av. När vi installerar säkerhetsdörrar till villa behöver du endast förse oss med din fastighetsbeteckning samt ditt personnummer. Sedan är det vi i egenskap av företagare som begär den avdragna summan direkt från Skatteverket.