Om oss

Vi har installerat över 16 000 säkerhetsdörrar

Vår affärsidé bygger på ett koncept där vi på ett prisvärt sätt kan ta fram en dörr som skräddarsys i enlighet med kundens önskemål. Våra lokaler består av såväl kontor som verkstad och lager, något som bidrar till att vi har full kontroll över hela tillverkningsprocessen. Vi anlitas av privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar som är i behov av en säkerhets- eller branddörr.

Säkerhetsdörrar i klass 3-5

Vi tillverkar säkerhetsdörrar i klasserna 3, 4 och 5. Våra produkter är inbrottssäkra, brandsäkra och ljudisolerande. Dörrarna är testade av Svenska Stöldskyddsföreningen, SFF och har Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC. Vi satsar på kvalitet och det som skiljer våra produkter från andra är bland annat den tjocka stålkonstruktionen samt att vi erbjuder verkligt skräddarsydda lösningar. Oavsett om du beställer enkla dörrar eller pardörrar kan du få dem i enlighet med dina krav på säkerhet och utseende.

Innovativa säkerhetslösningar

För vårt företag är det viktigt att kunna erbjuda nya och innovativa säkerhetslösningar. Hos oss hittar du inte endast dörrar utan vi kan även se till att du får en ny grind, garageport eller ett fönster. Vi är duktiga på färgsättning och tar oss an renoveringar av entréer.

Vi tar alltid hand om hela processen, från beställning via montering till städning efter arbetet.